27 piiblisalmi abielutõotuste ja lugemiste jaoks

Foto autor JFK Imagen SocialSelles artiklisSalmid armastusest Salmid kaaslasest Salmid tõotustele Salmid lugemiseks

Paljud paarid, kes soovivad saada a Kristlik pulmatseremoonia paluge oma pulmaametnikul kasutada Piiblis abielutõotusi. Kuigi Piibel sisaldab salme armastusest, abielust ja pulmadest, ei mainita ühtegi konkreetset abielutõotust. Võite siiski kasutada oma abielutõotustes Piibli inspireerivaid salme, lisada need tseremoonialugudeks või kasutada lühikest salmi kutsete ja programmide teemaks.Traditsiooniliselt austatakse Piiblis mehe ja naise abielu. Nii Vanas kui ka Uues Testamendis on abielu hierarhia asetada Jumal esikohale, mees teiseks leibkonnapeaks ja naine alistuma mehele. Selle alistumise mõistmiseks peate arvestama levinud mõtteviisiga ajal, mil paljud kirjatundjad ja apostlid aitasid Raamatule kaasa. Tänapäeval usuvad aga tänapäevaseid tõlgendusi võimaldavad kristlikud religioonid, et naine on oma mehega võrdne abimees ja partner.10 sisukat palvet paaride ühiseks lugemiseks

Siit leiate mõned meie lemmikpiiblisalmid ja nende tähendused tänapäeva usklikud . Siit leiate palju inspiratsiooni.

Salmid armastusest

Efeslastele 4:32 (Ameerika standardversioon)

Olge üksteise suhtes lahked, õrna südamega, andestage üksteisele, nagu Jumal Kristuses teile andestas.

Tähendus: looge kaastundlik ja armastav suhe. Andestage üksteisele. Jumal armastas sind nii, et saatis oma poja Kristuse ohvriks sinu eest.Koloslastele 3:14 (ASV)

... ja ennekõike neid asju panema armastus, mis on täiuslikkuse side.

Tähendus: asetage tingimusteta armastus ennekõike.

1. Johannese 4: 18–19 (ASV)

Armastuses pole hirmu, kuid täiuslik armastus ajab hirmu välja, sest hirmul on karistus ja see, kes kardab, ei ole armastuses täiuslik. Me armastame, sest ta armastas meid kõigepealt.

Tähendus: armastus on kõige suurem. Jumal tõestas oma armastust meie vastu, ohverdades oma patu eest oma ainsa poja.

1. korintlastele 16:14 (ASV)

Kõik, mis te teete, olgu armastatud.

Tähendus: tehke kõike armastuses.

Johannese 15:12 (ASV)

See on minu käsk, et te armastaksite üksteist, nii nagu mina olen teid armastanud.

Tähendus: Johannes ütleb meile, et Jeesus ütles, et Jumala suurim käsk on üksteist armastada.

1. korintlastele 13: 1–2 (ASV)

Kui ma räägin inimeste ja inglite keeltega, kuid mul pole armastust, on minust saanud vask või kõlav taldrik. Ja kui mul on kingitus ennustusi ja tundma kõiki saladusi ja kõiki teadmisi ja kui mul on kogu usk, et mägesid kaotada, kuid mul pole armastust, pole ma mitte midagi.

Tähendus: ükski mater, kui andekas või suurepärane sa oled, kui sul pole armastust, pole sa midagi.

1. Peetruse 4: 8 (ESV)

Armastage ennekõike üksteist tõsiselt, sest armastus katab paljusid patte.

Tähendus: vali alati üksteise armastamine, sest armastus võidab kõik.

Efeslastele 4: 2

Olge täiesti alandlikud ja õrnad, olge kannatlikud, kandes üksteist armastuses.

Tähendus: armastuse osas alanda ennast, ole õrn ja ole kannatlik.

Salmid kaaslasest

Filipiinlastele 1: 3 (NIV)

Ma tänan oma Jumalat iga kord, kui sind mäletan.

Tähendus: tänage Jumalat iga päev abikaasa eest, kellega ta teid õnnistas.

Efeslastele 5:28 (ASV)

Isegi nii peaksid abikaasad armastama oma naisi kui oma keha. Kes armastab oma naist, armastab ennast:

Tähendus: Abikaasa peab armastama oma naist sama palju kui ta ise.

Efeslastele 5:31 (ASV)

Sel põhjusel jätab mees oma isa ja ema ning hoiab oma naise külge ja need kaks saavad üheks lihaks.

Tähendus: abielludes saate üheks. Las keegi ei tule teie vahele.

Õpetussõnad 31:10 (World English Bible)

Kes leiab väärika naise? Tema hind on palju üle rubiinide.

Tähendus: vooruslik, armastav ja ustav naine on üle kõigi teiste aare.

Markuse 10: 6–9 (veeb)

Kuid loomise algusest peale tegi Jumal nad meesteks ja naisteks. Sel põhjusel jätab mees oma isa ja ema maha ja liitub oma naisega ning neist kahest saab üks liha, nii et nad pole enam kaks, vaid üks liha. Mis siis on Jumal ühendanud, seda ei tohi keegi lahutada.

Tähendus: Kui abielu Jumala all otsustab, et olete üks, siis ärge eraldage oma püha liitu mitte ainult lihtsurelikest.

Õpetussõnad 18:22 (ESV)

Naise leidnud inimene leiab hea ja saab Issandalt armu.

Tähendus: Jumal lõi meid seltsiks.

Koguja 4: 9–12 (ESV)

Kaks on parem kui üks, sest nende vaeva eest on hea tasu. Sest kui nad kukuvad, tõstab keegi oma kaaslase üles. Aga häda sellele, kes on kukkudes üksi ja kellel pole teist, kes teda üles tõstaks! Jällegi, kui kaks valetavad koos, hoiavad nad sooja, aga kuidas saab üksinda sooja hoida? Ja kuigi mees võib üksioleva vastu võidutseda, peavad kaks talle vastu - kolmekordne juhe ei murdu kiiresti.

Tähendus: Jumal soovib, et me oleksime ühenduses. Ta lõi meid koos olemiseks ja paarilistel on võimalus üksteist üles aidata. Abikaasa saab teist abikaasat aidata piirkondades, mis neil puuduvad. Lisaks on „kolmekordne nöör” üleskutse Püha Kolmainsusele - Isale, Pojale ja Pühale Vaimule. Teine „kolmekordne nöör” võiks olla aga abielu - kaks abikaasat ja Jumal esirinnas.

Salmid tõotustele

Ruth 1:16 (ASV)

... kuhu sa lähed, sinna ma lähen ja kuhu sa ööbid, sinna ma majutan su rahva, kes on minu rahvas, ja su Jumal, minu Jumal.

Tähendus: kui kasutada tseremoonia tõotust, pühendute te täielikult üksteisele.

Saalomoni laul 2:16 (ASV)

Minu armastatud on minu ja mina tema.

Tähendus: sa oled minu ja mina sinu oma, täiesti.

1. Moosese raamat 45: 8 (ESV)

Nii et mitte teie ei saatnud mind siia, vaid Jumal.

Tähendus: ütlete oma partnerile, et teie liit oli Jumala poolt planeeritud ja taevane.

Roomlastele 5: 5 (ESV)

... Jumala armastus on valatud meie südamesse Püha Vaimu kaudu, kes on meile antud.

Tähendus: armastus, mis teil ja teie partneril on üksteise vastu, on armastus, mille Jumal valas teie südamesse.

17 traditsioonilist pulmatõotust enda inspireerimiseks

Salmid lugemiseks

Saalomoni laul 2: 3–16 (ASV)

Mu armas rääkis ja ütles mulle: Tõuse üles, mu arm, mu ilus ja tule ära!

Sest ennäe, talv on möödas, vihm on möödas ja kadunud

Lilled ilmuvad maa peale lindude laulmise aja saabumisel ja meie maal kostab kilpkonna hääl

Viigipuu ajab oma rohelised viigimarjad välja ja õrna viinamarjaga viinapuud annavad hea lõhna. Tõuse üles, mu arm, mu õiglane, ja tule ära.

Oi mu tuvi, see kunst kaljulõhedes, treppide salajastes kohtades, lase mul näha su palet, las ma kuulen su häält, sest su hääl on armas ja su nägu on armas.

Võtke meile rebased, väikesed rebased, kes rikuvad viinapuid: sest meie viinapuudel on õrnad viinamarjad.

Minu armastatud on minu ja mina olen tema: ta toidab liiliate vahel.

Tähendus: teie abielu on uuestisünd ja teie kaks olete nüüd üks.

Korintlastele 13: 1–8,13 (ASV)

Kui ma räägin inimeste ja inglite keeltega, kuid mul pole armastust, siis olen minust saanud vask või kõlksuv taldrik. Ja kui mul on kingitus ennustusi ja tean kõiki saladusi ja kõiki teadmisi ja kui mul on kogu usk, et mägesid eemaldada, kuid mul pole armastust, pole ma midagi. Ja kui ma annan kogu oma kauba toiduks vaesed Ja kui ma annan oma keha põletamiseks, kuid mul pole armastust, ei too see mulle midagi. Armastus kannatab kaua, ja on armastus envieth mitte armastus ei jälgi ennast, ei ole paisutatud, 5 ei käitu iseennast ebaviisakalt, ei otsi omi, ei provotseerita, ei võta kurja arvesse, ei rõõmusta ülekohtus, vaid tunneb rõõmu tõest, kannab kõike, usub kõike, loodab kõike, talub kõike.Armastus ei lange kunagi läbi: aga kas seal olla ennustused, need kustutatakse kas seal olla keeled lõpetavad nad seal olla teadmised, see kaob ... Kui ma olin laps, rääkisin ma lapsena, tundsin end lapsena, mõtlesin lapsena: nüüd, kui minust on saanud mees, olen lapsemeelsed asjad ära pannud .. Kuid nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm ja suurim neist on armastus.

Tähendus: kui sul pole armastust, pole sul midagi. Usu, lootuse ja armastuse kolmest teoloogilisest voorusest on elus kõik.

1. Moosese 2: 18–24 (Kuningas Jamesi versioon)

Ja Issand Jumal ütles: 'Pole hea, et mees peaks üksi olema, ma teen talle abikaaslase.' Ja maast moodustas Issand Jumal kõik põlluloomad ja kõik õhulinnud ning viis nad Aadama juurde, et näha, mida ta neid nimetab. Ja kuidas iganes Aadam nimetas igat elusolendit, see oli ka selle nimi. Ja Aadam pani nimed kõigile kariloomadele, õhulindudele ja igale põlluloomale, kuid Aadama jaoks ei leitud tema jaoks abi. Ja Issand Jumal pani Aadama sügavalt magama ja ta magas. Ja ta võttis ühe oma ribi ja sulges selle asemel liha. Ja ribi, mille Issand Jumal oli võtnud inimeselt, tegi temast naise, ja tõi ta mehe juurde.Ja Aadam ütles: see on nüüd mu luude luu ja liha minu lihast. Teda nimetatakse naiseks, sest ta on mehest välja võetud. Seepärast jätab mees oma isa ja ema ning hoiab kinni oma naisest, ja nad saavad üheks lihaks.

Tähendus: 1. Moosese raamat on lugu Jumala maailma loomisest ja kõigest selles olevast, kaasa arvatud esimene inimene Aadam. Jumal ei tahtnud, et Aadam oleks üksik, nii et ta lõi Eeva Aadama ribist.

Koguja 3: 1–8 (ASV)

Kõigele on olemas hooaeg ja aeg igaks otstarbeks taeva all: aeg sündida ja aeg surra aeg istutada ja aeg kitkuda, mis on istutatud aeg tapmiseks ja aeg paranema aeg lagunemiseks ja aeg üles nutmiseks ning aeg naerda aeg leinamiseks ja aeg tantsimiseks aeg kivide viskamiseks ja aeg kivide kokku kogumiseks aeg omaksvõtmise aeg, aeg otsida ja aeg kaotada aeg, mida hoida, ja aeg, et ära visata aeg, mida aeg teha, ja aeg, et õmmelda aega vaikuse hoidmiseks, ja aeg rääkige aega, et armastada, ja aega, mil vihkan sõda ja rahu.

Tähendus: tehke kõike omal ajal. Abielu on aeg pühenduda täielikult oma armastusele.

Johannese 2: 1–11 (ASV)

Ja kolmandal päeval oli Galilea Kaanas abielu ja seal oli Jeesuse ema. Ja ka Jeesus ning tema jüngrid paluti abielluda. Ja kui vein ei õnnestunud, ütles Jeesuse ema talle: veini pole. Ja Jeesus ütles talle: 'Naine, mis mul on sinuga pistmist?' minu tund pole veel saabunud. Tema ema ütles sulastele: mida iganes ta teile ütleb, tehke seda. Nüüd oli seal juutide puhastusmeetodi järgi seatud kuus kivipotti, mis sisaldasid kaks või kolm tükki tükis. Jeesus ütles neile: 'Täitke veekannud veega .Ja nad täitsid nad ääreni. Ja ta ütles neile: 'Võtke nüüd välja ja kandke pidupäeva juhile!' Ja nad paljastavad selle. Ja kui pidupäeva valitseja maitses, et vesi on nüüd vein ja ei teadnud, kust see on pärit (kuid vett ammutanud sulased teadsid), kutsus pidupäeva juht peigmehe ja ütles talle: Igaüks asub elama kõigepealt hea vein ja millal aga on vabalt joonud, siis mis on hullem: sa oled head veini siiani hoidnud. Selle märkide alguse tegi Jeesus Galilea Kaanas ja avaldas tema au ning jüngrid uskusid temasse.

Tähendus: Jeesus ja tema ema Mary osalesid pulmas Galilea Kaanas. Kui külalised olid kogu veini ära tarvitanud, kutsus Maarja Jeesust üles tegema oma esimest imet, muutes vee veiniks. See “teine” vein oli nii hea, et üllatas külalisi, sest kombeks oli pakkuda kõigepealt parimat ja kõige vähem madala kvaliteediga veini.

Jeremija 29:11 (NIV)

'Sest ma tean plaane, mis mul teie jaoks on,' kuulutab ISSAND, 'plaanin teile õitseda ja mitte kahjustada, kavatsen anda teile lootust ja tulevikku.'

Tähendus: Nagu salmis öeldakse, teab Jumal plaane, mis tal sinu jaoks on. Ta tundis sind enne sündimist ja tema tulevikuplaanid on mõõtmatud (jõukus, lootus ja tulevik). Juhist otsides pidage alati meeles, et Jumal on teie kõrval ja tal on teie elus suurem eesmärk. Abielu jaoks on Ta selle liidu kavandanud ja juhatab teid läbi kõigi teie tõusude ja mõõnade.

Õpetussõnad 3: 5–8 (ESV)

Usaldage Issandat kogu südamest ja ärge toetuge oma arusaamale. Tunnustage Teda kõigil viisidel ja Ta teeb teie teed sirgeks. Ärge kartke oma silmis Issandat ja pöörduge kurja eest ära. See on teie lihale tervendav ja teie luudele kosutus.

Tähendus: otsige Jumalat kõigest, mida teete, ja pange ta oma abielus esikohale. Ära lase maailma muredel oma liitu mõjutada, vaid pöördu Jumala poole ja Ta näeb sind kõigest läbi.

Psalm 23: 1–4 (ESV)

ISSAND on minu karjane, keda ma ei taha. Ta paneb mind lamama rohelistel karjamaadel. Ta juhatab mind vaiksete vete kõrvale. Ta taastab mu hinge. Ta juhatab mind oma nime nimel õiguse radadele. Kuigi ma kõnnin läbi surma varju oru, ei karda ma ühtegi kurja, sest sina oled minuga oma varras ja sauv. nad lohutavad mind.

Tähendus: Jumal on teie juhtiv valgus. Ta juhatab teid läbi teie abielu tõusude ja mõõnade, kuid kui Jumal on esirinnas, on teie abielu alati ülimuslik.

20 katoliku pulmalaulu, et õnnistada teie suurt päeva

Toimetaja Valik


8 nippi, mis aitavad teil sügavamalt armuda

Armastus Ja Seks


8 nippi, mis aitavad teil sügavamalt armuda

Siit saate teada, kuidas neid liblikaid ja südamega silmi oma partneri jaoks tugevdada

Loe Edasi
Parim alasti aluspesu, mida kanda oma valge pruudi riidekapi all

Aksessuaarid


Parim alasti aluspesu, mida kanda oma valge pruudi riidekapi all

Mitte kõige seksikam, kuid märkamatu skivvies on tulevase pruudi päästev armu. Enne saate osta meie populaarseimat alasti aluspesu redigeerimist alates tuvastamatutest stringidest kuni sujuvate bikiinide ja kõhtu kontrollivate püksikuteni.

Loe Edasi